Informujemy, że z dniem 22.02.2019

nastąpiła zmiana formy prawnej działalności prowadzonej pod nazwą INTERDUO. Nowa nazwa spółki to: INTERDUO Bujek Kłopotek Sowa sp.j.

Zmianie uległ również adres siedziby. Aktualny adres: ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy, nie ma wpływu na działalność podmiotu. Zgodnie z art. 26 § 5 w zw. Art. 553 § 2 i 3 ustawy kodeks spółek handlowych, INTERDUO Bujek Kłopotek Sowa sp.j. z siedzibą w Lubartowie jest prawnym następcą spółki przekształconej. Spółka zachowuje swój dotychczasowy numer NIP i REGON oraz numer w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE. Zmiana formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i systemach.

Aktualne pełne dane spółki są następujące:

INTERDUO Bujek Kłopotek Sowa sp.j.

ul. Lubelska 36B

21-100 Lubartów

NIP: 714-197-98-05

REGON: 060221906

KRS: 0000773198

 

z poważaniem,

Łukasz Bujek

Jarosław Kłopotek

Jakub Sowa

Subscribe to Newsletter

If you don’t love the service, cancel without any fees or penalties.

We do not spam we just forget about your mail id.

O nas

Jesteśmy jednym z największych dostawców Internetu w powiecie lubartowskim. Chcemy, aby za naszym pośrednictwem wszyscy użytkownicy mogli w szybki i bezpieczny sposób korzystać z sieci Internetowej.

Zapraszamy do współpracy.

Zadzwoń do nas