Zmiana formy prowadzenia działalności

Informujemy, że z dniem 22.02.2019

nastąpiła zmiana formy prawnej działalności prowadzonej pod nazwą INTERDUO. Nowa nazwa spółki to: INTERDUO Bujek Kłopotek Sowa sp.j.

Zmianie uległ również adres siedziby. Aktualny adres: ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy, nie ma wpływu na działalność podmiotu. Zgodnie z art. 26 § 5 w zw. Art. 553 § 2 i 3 ustawy kodeks spółek handlowych, INTERDUO Bujek Kłopotek Sowa sp.j. z siedzibą w Lubartowie jest prawnym następcą spółki przekształconej. Spółka zachowuje swój dotychczasowy numer NIP i REGON oraz numer w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE. Zmiana formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i systemach.

Aktualne pełne dane spółki są następujące:

INTERDUO Bujek Kłopotek Sowa sp.j.

ul. Lubelska 36B

21-100 Lubartów

NIP: 714-197-98-05

REGON: 060221906

KRS: 0000773198

 

z poważaniem,

Łukasz Bujek

Jarosław Kłopotek

Jakub Sowa