Internet dla firmy

Oferta dla biznesu

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda firma wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też wychodzimy na przeciw oczekiwaniu naszych klientów oferując im usługi na najwyższym poziomie oraz indywidualne podejście w zależności od potrzeb.

Dostęp do internetu, transmisja danych.

Różne firmy, mają różne oczekiwania. W odróżnieniu od łącz opartych na technologii xDSL, oferujemy państwu wydajne pakietowo łącza o podwyższonej prędkości wysyłania danych lub łącza w pełni symetryczne z możliwością otrzymania puli adresów zewnętrznych. Jesteśmy jedną z nielicznych firm oferujących takie rozwiązania na terenie powiatu Lubartowskiego. W zależności od potrzeb oraz możliwości technicznych usługi dostępu do Internetu lub transmisji danych świadczymy światłowodem lub za pomocą radiolinii na licencjonowane pasmo.

InterDUOINTERNET, TELEWIZJA, TELEFON
Oferujemy państwu: 
  • Usługę dostępu do Internetu o podwyższonych paramterach (prędkość pobierania i wysyłania danych do negocjacji)
  • Usługę dostępu do Internetu łączem symetrycznym z gwarancją SLA, zestawioną przy pomocy radiolinii na licencjonowane pasmo do 155Mbit/s lub przy pomocy transmisji światłowodowej do 1Gbit/s.
  • Usługę transmisji danych pomiędzy dwoma punktami z prędkościami ustalanymi indywidualnie

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze światłowodowej w obrębie miasta oraz licznym radiowym stacjom bazowym, jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu, często oddalonych od siebie lokalizacji.

Formularz zamówienia